Het verschil tussen kikkers en padden

kikker

Foto: Linda Tieke

Kikkers hebben over het algemeen
  • een gladde vochtige huid
  • een slanke lichaamsbouw
  • lange achterpoten met zwemvliezen waarmee ze goed kunnen springen en snel kunnen zwemmen
  • leggen hun eieren in een groep
pad

Foto: Linda Tieke

Padden hebben over het algemeen
  • een droge wrattige huid
  • een lompe lichaamsbouw
  • korte achterpoten waarmee ze hoofdzakelijk lopen in plaats van springen
  • leggen hun eieren in lange rijen

In het verleden werden alle soorten met een wrattige huid bij de familie padden ingedeeld en alle andere soorten bij kikkers. Tegenwoordig is bekend dat de verschillen niets te maken hebben met de afstamming van de kikkers. Soorten met een wrattige huid zijn soms ontstaan uit soorten met een gladde huid en omgekeerd. Daarom is de familie padden verder onderverdeeld in echte padden en andere soorten.

Alleen soorten die in het bezit zijn van een ontwikkeld orgaan van Bidder* worden nu nog tot de groep van echte padden gerekend. In Nederland vallen alleen de gewone pad en de rugstreeppad hieronder.
De vuurbuikpad, de knoflookpad en de vroedmeesterpad hebben de naam pad gehouden maar worden tegenwoordig padachtige kikker genoemd.

*Het orgaan van Bidder is een voortplantingsorgaan dat alleen bij de echte padden volledig ontwikkelt. Het orgaan is bijzonder omdat het mannetjes eicellen kan laten aanmaken.