De oren van de kikker

oren van de kikker

Oor van de groene kikker
Foto: Corrie van Engelen

Kikkers hebben geen oorschelpen maar wel trommelvliezen.

Bij de bruine en groene kikkers is het trommelvlies goed te zien, het lijken twee vlakke cirkels achter de ogen. Bij sommige soorten zijn ze erg klein en moeilijk te zien.

De grootte van de oren en de ruimte tussen de oren bepaald welk geluid de kikker het best kan horen. De oren zijn afgestemd om het geluid van hun eigen soort te horen.


De oren van een kikker hebben een directe verbinding met de longen. Als de kikker een geluid opvangt dan vibreren niet alleen de oren maar ook de longen.

Waarschijnlijk dient deze verbinding tussen oor en long twee doelen:
  • het helpt de kikker te bepalen uit welke richting het geluid komt
  • het beschermt zijn eigen oor voor het kabaal dat hij kan maken tijdens het kwaken