De heikikker (Rana arvalis)

heikikker

Foto: Mark Fisscher

De heikikker lijkt veel op de bruine kikker alleen is hij kleiner en heeft hij een grotere graafknobbel, meestal een duidelijke rugstreep die tot voorbij de ogen loopt en een spitsere snuit. Ook is het trommelvlies veel kleiner dan bij de bruine kikker.

Heikikkers houden van open plekken met kleine watertjes zoals vennen en poelen in open plekken in het bos, heidevelden of duinpannen. In de voortplantingstijd zijn heikikkers erg schuw en duiken ze direct onder water als er iets verdachts gebeurt.


heikikkers in de paartijd

Foto: Silvia Reiche

In de voortplantingstijd kunnen de mannetjes van de heikikker soms blauw kleuren doordat er door veranderende hormoonspiegels lucht onder de huid kan komen.kikkerdril Heikikker

kikkerdril
Foto: Josefien van Wijk

kikkervisje Heikikker

kikkervisje


Eieren verschillen van andere soorten door de iets stevigere structuur en doordat het 'gelei' iets helderder is. Het kikkervisje is te herkennen aan de zwartbruine kleur en de smalle en doorzichtige staartvin.