De groene kikker

groene kikker

Foto: Linda Tieke

Er zijn 3 verschillende soorten groene kikkers:

  • de poelkikker of kleine groene kikker (Pelophylax lessonae)
  • de meerkikker of grote groene kikker (Pelophylax ridibundus)
  • de bastaardkikker of middelste groene kikker (Pelophylax klepton esculentus), duizenden jaren geleden ontstaan door een kruising tussen de poelkikker en de meerkikker

De drie soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Ze hebben alledrie zwarte vlekken en op de rug een lichtgroene streep. De poelkikker is tijdens de paartijd wat geler.


Er is wel een duidelijk verschil in het geluid dat de mannetjes tijdens de paartijd maken.

afspelen

meerkikker

afspelen

poelkikker

afspelen

bastaardkikker


Een ander herkenningspunt is de hielgewrichtsknobbel (naast de kortste teen op de achtervoet)

Meerkikker hiel

meerkikker, klein en zacht

Poelkikker hiel

poelkikker, groot

Bastaardkikker hiel

bastaarkikker, middelgroot


De voortplanting is van april tot juli.
Groene kikkers kunnen met het roepen om een vrouwtje behoorlijk kabaal maken, de bekende kikkerconcerten. Er zijn liefhebbers die daar het raam voor openzetten, anderen doen geen oog meer dicht. Ze maken het geluid met behulp van 2 uitwendige kwaakblazen zoals op de foto's hieronder is te zien.

kwaakblazen

Foto: Gerda Frijling

kwaakblazen Poelkikker

Foto: Yvonne Mol

De meerkikker heeft donkergrijze kwaakblazen, bij de poelkikker zijn ze wit, lichtgrijs of roze en bij de bastaardkikker lichtgrijs tot grijs.

kikkerdril van de groene kikker

Foto: Pieter van Breugel

Groene kikkers leggen meerdere kleine eiklompen wat dieper in het water. De eitjes zijn tweekleurig, de kant die ongeveer een uur na de afzet naar boven komt te liggen is donkerbruin, de andere kant is roomkleurig. Omdat de watertemperatuur in het late voorjaar hoger is ontwikkelen de eitjes sneller dan die van de bruine kikker. Al na een paar dagen kunnen de larven vrij rondzwemmen.

Kikkervisje groene kikker

Foto: Zwier Haitjema

De kikkervisjes van groene kikkers kunnen behoorlijk groot worden, gemiddeld hebben ze een lengte van 4 tot 8 cm, soms groeien ze uit tot wel 18 cm.

Een aantal kikkervisjes begint pas in augustus-september met de metamorfose en sommigen overwinteren als kikkervisje. Die gaan dan het volgend voorjaar gewoon verder met de metamorfose.