De evolutie van de kikker

Triadobatrachus massinoti

Tekening: Arthur Weasley

Op het eiland Madagaskar is het oudste uitgestorven amfibie gevonden dat op de moderne kikker lijkt, de Triadobatrachus massinotide. Hij leefde 250 miljoen jaar geleden.

De schedel leek al op die van een kikker, breed en met grote oogopeningen maar het lichaam was langer, had meer wervels en een kleine staart.

De staartwervels waren nog niet versmolten zoals bij de moderne kikkers en ook waren het scheen- en kuitbeen nog niet versmolten. Daardoor zal de Triadobatrachus massinoti geen beste springer zijn geweest.

De belangrijkste veranderingen die kikkers tijdens de evolutie hebben ondergaan zijn het korter worden van het lichaam en het verliezen van de staart.